English / Magyar
Aneszteziológiai és Intenzív Terápiás Klinika

ANESZTEZIOLÓGIAI ÉS INTENZÍV TERÁPIÁS KLINIKA

Aneszteziológiai és Intenzív Terápiás Klinika

Bemutatkozás

A Klinikát tanszékként 1991-ben alapították. 1997-ig a Szent jános Kórházban működött. 1997-ben a tanszék a Kútvölgyi Klinikai Tömbbe költözött és akkor kapta jelenlegi elnevezését.

A Semmelweis Egyetem Aneszteziológiai és Intenzív Terápiás Klinikája oktató, kutató és gyógyító tevékenységet végez. Részben konzultációs jelleggel, részben pedig a halmozottan veszélyeztetett kritikus állapotú betegek átvételével országos szinten állunk más egészségügyi intézmények rendelkezésére. A Kútvölgyi Klinikai Tömb egész területére kiterjedően, folyamatosan sürgősségi ellátást, újraélesztést, valamint sürgős intenzív terápiás konziliárusi feladatokat végzünk. Évente átlagosan 600 beteget látunk el.

Gyógyítás
A Klinikánkon kezelt betegségek felölelik az intenzív terápiás ellátás szinte teljes spektrumát. Gyógyító tevékenységünk a 12 ágyas általános intenzív terápiás osztályunkon valósul meg, illetve a Klinikai Tömb területén működő műtétes szakmák aneszteziológiai hátterének biztosítására terjed ki. >>

Oktatás
Oktató tevékenységünk az általános orvosképzésen túl, a szakasszisztens és a szakorvosképzés mellett, kiegészül a sürgősségi orvostan oktatásával is. A tantárgyakat vizsgaköteles (kollokvium) tárgyként és kötelezően választható fakultációként, magyar, angol és német nyelven is oktatjuk. Aktívan részt vállalunk a rezidensképzésben is.>>

Kutatás
Tudományos tevékenységünk elsősorban klinikai jellegű. A klinikán eddig 1 OTKA és 2 ETT támogatással folyó kutatás zajlott.>>

Munkatársaink:

  • Igazgató : Dr. Iványi Zsolt egyetemi docens, tanulmányi felelős (posztgraduális)
  • Egyetemi tanár: Dr. Pénzes István
  • Egyetemi adjunktus: Dr. Élő Gábor, Dr. Hauser Balázs
  • Egyetemi tanársegéd: Dr. Batizi Kristóf, Dr. Fritúz Gábor tanulmányi felelős (magyar graduális), Dr. Lorx András, tanulmányi felelős (angol graduális), TDK felelős, Dr. Madách Krisztina, Dr. Michalik Zoltán, Dr. Zubek László
  • Klinikai orvos: Dr. Tulassay Eszter tanulmányi felelős (német graduális)
  • Központi gyakornok: Dr. Demeter Balázs, Dr. Farkas Petra, Dr. Papp Eszter, Dr. Szegő Eszter, Őzse Márta